Treexpert als expert voor de Greendeal

Negen procent tuinen

De Greendeal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat.

Een essentieel onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. De twee miljoen tuinen in Vlaanderen beslaan negen procent van de oppervlakte. Ter vergelijking: de natuurgebieden beslaan drie procent en de bossen elf procent van het Vlaamse grondgebied.

Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen op het vlak van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn indien ze op een natuurlijke manier ingericht en beheerd worden.

In november 2020 ondertekende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Met deze Green Deal engageert de brede tuinsector zich om de tuinen in Vlaanderen duurzamer te maken. Aangezien tuinen een essentieel onderdeel uitmaken van het Vlaamse landschap, kunnen ze een belangrijke rol spelen op het vlak van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn.

Engagementen

De deelnemers aan de Green Deal Natuurlijke Tuinen hebben elk bepaald welke acties zij zullen ondernemen om de tuinen van hun klanten natuurlijker te maken. Zo zullen tuinarchitecten en tuinontwerpers planten kiezen in functie van de locatie en meer bomen in hun ontwerpen voorzien om te zorgen voor verkoeling. Tuinaannemers kunnen voor meer waterinfiltratie zorgen door de aanleg van wadi’s of poelen en de verharding te beperken. Via gepast tuinonderhoud zoals het lokaal composteren en een aangepast maaibeheer kunnen hoveniers zorgen voor een gezond en actief bodemleven. Groenvoorzieners engageren zich om streekeigen en natuurlijk gekweekte planten en bloemen te leveren. Lokale overheden en andere besturen dragen bij door het realiseren van voorbeeldtuinen en het informeren van hun inwoners.

Vlaanderen telt twee miljoen privé-tuinen

Met de Green Deal Natuurlijke tuinen onderzoekt de tuinsector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving. De Green Deal Natuurlijke tuinen zal vier jaar lopen en tegen 2024 via kennisuitwisseling en via resultaatgerichte acties zorgen voor natuurlijkere, klimaatbestendige en gezondere tuinen in Vlaanderen.

De Green Deal Natuurlijke tuinen komt er op initiatief van Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool Brussel), de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), het Proefcentrum voor de sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden met ondersteuning van het Vlaams Departement Omgeving. Er zijn momenteel 92 deelnemende partners; de lijst vindt u op Green deal.

greendeal