Wanneer plant ik het best mijn boom?

Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.

Confucius

De ideale periode om je boom te planten is in het najaar – van half november tot half april. In het najaar krijgt de boom vóór de winterkou nog de kans om zijn wortelontwikkeling te starten. Het regent dan voldoende voor de boom om goed aan te slaan. De grond in de plantput heeft een hele winter om zich rond en tussen de wortels te verdelen. Dit maakt de boom minder droogtegevoelig tijdens het eerste groeiseizoen. De meeste loofbomen hebben dan geen blad, zodat er weinig verdamping is en dus minder kans op uitdrogen.

Wanneer geen bomen planten?

Globaal gezien is een najaarsaanplant gunstiger voor bomen dan een voorjaarsaanplant, aangezien de boom net na het planten onmiddellijk moet uitlopen en het eerste groeiseizoen moet zien te overleven. Bij te strenge vorst (winter) plant je best niet. De losse grond in de plantput bevriest en de wortels kunnen dan uitdrogen. Als er enkel een lichte nachtvorst is, kan je het best wachten met planten tot het iets opwarmt in de loop van de dag. In te droge periodes (zomer) heeft de boom water nodig om goed te kunnen wortelen en aan te slaan. In te natte periodes (voorjaar) kan een zuurstoftekort ontstaan, waardoor de boom als het ware verdrinkt.

Planttijdstip voor de verschillende types plantgoed

Uitzonderingen

Bomen met een vlezige wortel (zoals Catalpa, Ginkgo, notelaar, amberboom, tulpenboom, magnolia, hemelboom, vleugelnoot) worden het best in het voorjaar geplant. Zo is de periode tussen het planten en de start van de wortelontwikkeling zo kort mogelijk en kan de boom vlugger herstellen van schade aan het tere, vlezige wortelgestel.

De wortelactiviteit bij coniferen en bladhoudende loofbomen gaat ook in de winter door, zij het op een laag pitje. Deze bomen worden het best vroeg in het najaar of laat in het voorjaar geplant. Vroeg in het najaar hebben de bomen nog enkele maanden tijd om te herstellen van wortelschade voor de wortelactiviteit vertraagt. Laat in het voorjaar is de wortelactiviteit alweer op gang gekomen en kan de boom onmiddellijk reageren op de verplanting

Bronnen: Technisch Vademecum Bomen voor een Harmonisch Park- en Groenbeheer, Agentschap Natuur en Bos, http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/technisch-vademecum-bomen-harmonisch-park-en-groenbeheer, p. 160-161 en Stadsbomen Vademecum, deel 2, Groeiplaats en aanplant, IPC groene ruimte (1999), p 397 en 440-441.