bedrijventerrein

Verhoog de biodiversiteit in uw tuin en op uw bedrijfsterrein

Greendeal verhoogt biodiversiteit op bedrijventerreinen

De initiatiefnemers van de green deal Bedrijven en Biodiversiteit organiseerden samen met VMx het 4de Lerend Netwerk met praktische tips en praktijkvoorbeelden om biodiversiteit in te voeren in uw bedrijf. POM Oost-Vlaanderen schreef mee aan de deal zoals we die nu kennen en motiveert Oost-Vlaamse bedrijventerreinen om een gezamenlijk beheerplan op te laten maken. VITO en Aquafin zetten de toon om honderden hectare industriegrond biodivers in te richten en Colruyt Group zet biodiversiteitswinst om in cijfers dankzij een zelf ontworpen tool. Een voor een leerrijke voorbeelden en getuigenissen die het sneeuwbaleffect onomkeerbaar inzetten. De award biodivers bedrijventerrein 2019 ging verdiend naar VITO, en ook Intercommunale Leiedal en wijzelf kregen een eervolle vermelding.

 

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan namelijk heel wat voordelen opleveren voor het bedrijf, de werknemers, de klanten.

 

 

Het biodivers bedrijventerrein van Treexpert

Het bedrijfsterrein van Treexpert en Bergenboomverzorging is 1 hectare groot, waarvan ½ uit weide, 3000m² uit gazon en haag en 2000m² uit dood sparrenbos bestond.

bijenkast

Vier jaar gelden zijn we gestopt met het bemesten van de weide en zijn we met grasland beheer gestart. Aan de randen is er een natuurlijke zoom van Elzen en spontane natuurlijke verjonging. Doorheen de weide en het aangrenzend bos is een wandelpad voor werknemers. Tegen de bosrand werden bijenkasten geplaatst door een plaatselijke imker. De aanzet voor een takkenhoutwal is gegeven en zal nog verder uitgebreid worden. Onder de eiken in de dreef laten we een spontane bosrand ontstaan. Hier en daar merken we vraatschade door reeën die duidelijk hun weg naar ons terrein gevonden hebben.

Het intensieve gedeelte van 3000m² hebben we herleid naar 100m² gazon, de rest is grasland. Alle grasland wordt gefaseerd gemaaid om de fauna te beschermen.

We streven ernaar om 4 vegetatietypes te creëren: grasland, zoom, mantel, bomen. Op een plekje van 25m² is er spontaan heide gegroeid en kunnen we ook de andere vegetatietypes terugvinden.

De bomen in het Sparrenbos die aangetast waren door de letterzetter hebben we met een kraan weggeplukt om de bosbodem niet te beschadigen. Alle stronken lieten we zitten als groeibasis voor nieuwe begroeiing. Spontane bebossing krijgt hier alle kansen wat ook de fauna niet ontgaat. Zo hebben eenden hier al verschillende jaren een broedplaats. Sommige dode stammen lieten we staan als nestgelegenheid voor solitaire bijen en de specht en als landingsplaats voor roofvogels. De met klimop begroeide verticale stammen zijn een laatste nectarbron op het einde van het seizoen voor bijen. Liggend dood hout is dan weer perfect voor padden en kikkers en dat vindt oa. de reiger interessant.

Advies nodig om jouw tuin of bedrijventerrein meer biodivers te maken? Contacteer de experten van Treexpert.

vegetatietypes

Vier vegetatietypes

wandelpad

Wandelpad voor medewerkers

bebossing

Spontane bebossing grijpt hier alle kansen.

bosrand

Spontane bosrand ontstaat.