Vermijd wortelschade door tuinwerken

Berscherm je bomen tijdens verbouwingen

Redenering: Als bomen behouden blijven in een project kan het bosmodel behouden blijven of kunstmatig creëren.

Kenmerken van het bosmodel

Organisch materiaal als toplaag

 • Is bescherming tegen verdichting door regen en sporadische betreding
 • Is vochtregulator
 • In deze humuslaag zit het grootste deel van de haarwortels die de boom voeden.
 • Op natuurlijke wijze aangevuld wordt door vallend blad, takken en bomen
 • Kunstmatig door houtsnippers

Veel bodemleven zorgt voor een losse zuurstofrijke bodem en zet grof organisch materiaal (blad, takken, hout) om in een ideaal substraat voor de haarwortels.

Wat de boom onder de grond kan waarmaken zie je boven de grond

 • Bomen wortelen tot waar er zuurstof in de bodem zit, ongeveer 100 cm diep of tot aan het grondwater.
 • Wortels groeien zo ver als de boom hoog is
 • Als een wortel dikker wordt duwt hij alles opzij
 • Een haarwortel heeft losse grond nodig om te kunnen wortelen
 • De meeste voedingswortels zitten in humusrijke toplaag
 • Verdichte grond is dodelijk voor een boom
 • Als je grond 1 m zou ophogen dan gaan alle wortels dood wegens geen zuurstof

Vermijd wortelschade: een slecht voorbeeld

Op deze foto is de groeiplaats van de boom voor 100% beschadigd. De humuslaag is weg en de bovenste 20 cm is losgemaakt om te kunnen planten en zaaien.

Verstoor zo weinig mogelijk in de kroonprojectie. Overleg altijd met een boomexpert (gecertificeerd European Tree Technician).

Bij gezonde boom
20% kroonprojectie verstoren

40% kroonprojectie verstoren in combinatie met snoei

40% kroonprojectie verstoren is een plan op maat.

Hoe bescherm je bomen op bouwwerven of bij uw tuinheraanleg?

Plaats een vast hekwerk of afpaling rond de boom zodat er niet onder of tegen kan worden gereden. Stockeer geen bouwmaterialen onder de boom. Leg geen werfwegen aan onder bomen. Als je de ruimte onder de boom toch moet gebruiken, leg dan rijplaten om beschadiging te voorkomen.

Een boom met oppervlakkige wortels, is snel beschadigd bij het spitten in de wortelzone, bijvoorbeeld, bij de aanleg van een gazon. Vermijd schade door in de wortelzone niet diep te spitten en de bodem enkel voorzichtig los te harken of in aangepaste beplanting te voorzien: bijvoorbeeld kleine plantjes in kleine plantputjes.

Met een Boombeschermingsplan kiest Treexpert voor het behoud van groen tijdens én na de werken.

Het uitgangspunt van Treexpert is uiteraard het behoud van zoveel mogelijk waardevolle bomen, maar bespreekt ook de realistische mogelijkheden met de werfleiders, grondwerkers, aannemers en projectbeheerders. Treexpert gaat steeds voor een win-winsituatie.

De ETW-gecertificeerde boomverzorgers van Bergenboomverzorging plaatsen boombescherming.