Waarom een gecertifieerde boomverzorger?

Snoeien, vellen, planten, verzorgen en beschermen van bomen? Onze gecertificeerde boomverzorgers werken vanuit Antwerpen en Leuven in heel België en kennen werkelijk alles van bomen. Waarom is die erkenning zo belangrijk voor onze klanten? Er zijn twee verschillende certificaten.

European Tree Workers (ETW)

ETW is het certificaat voor de uitvoerende boomverzorger. Om het certificaat te behalen, moet de kandidaat zijn vakbekwaamheid aantonen in een examen dat onder de supervisie van de European Arboricultural Council (EAC) staat. ETW is in de meeste Europese landen dan ook de standaard.

Om het ETW certificaat te behalen moet de kandidaat slagen in drie theoretische en drie praktische examenonderdelen: een mondeling en een schriftelijk examen, een examen soortenkennis, twee praktijksimulaties en een praktische test waarbij boven in de kruin moet gesnoeid worden.

Steeds meer overheidsdiensten stellen ETW als vereiste bij werken aan en rond bomen, niet alleen voor snoeiwerken, maar ook voor boomveiligheidscontroles en de bescherming van bomen tijdens werken.

European Tree Technicians (ETT)

Het ETT certificaat is het certificaat voor de boomtechnisch raadgever. Net zoals bij het ETW certificaat staat het ETT examen onder toezicht van de European Arboricultural Council die een supervisor afvaardigt voor het examen. ETT’ers werken als middenkader, hebben een leidinggevende functie zowel in de privé als de de openbare sector.

Het ETT examen bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk examen en twee simulaties. De eerste behandelt financiën, wetgeving en sociale recht. De tweede omhelst een boominspectie en -advies.

De boomtechnisch raadgever (ETT) kan zowel een team boomverzorgers (ETW) aansturen als civieltechnische ondersteuning geven voor boomgerelateerde problemen.

De taken die een European Tree Technician daarij op zich kan nemen zijn:

  • ontwerp en aanleg
  • standplaatsverbetering
  • boomveiligheidscontrole
  • boomsoortkeuze
  • planmatig bomenbeheer
  • inventarisatie, …
  • praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen
  • risicobeoordeling en werkbeschrijving
  • prijsberekening en opmaken van contracten, wetgeving, …

Expertise versus verzorging

Treexpert en Bergenboomverzorging delen eenzelfde visie namelijk 200% inzetten op een ecologisch verantwoord bomenbeleid. Zo kunnen we voluit genieten van onze groenzones. TreeXpert analyseert, adviseert, inspecteert en inventariseert en Bergenboomverzorging snoeit, verbetert, herstelt, plant en verplant alle soorten bomen. Daarbij werken ze beiden volgens de Europese richtlijnen met het certificaat van European Tree Workers (ETW) en European Tree Technicians.