Tuinen van de toekomst

Problematische droogte in Vlaanderen

Een regenwaterput voorzien is verplicht bij het zetten van een nieuwbouw voor een particuliere woning. Het is maar één maatregel om regenwater te recupereren. Nieuw aangeplante bomen moet je zeker water geven anders sterven ze wellicht. En dit doe je best zoveel mogelijk met regenwater ipv kraantjeswater.

Wat kan je zelf doen?

Wat kan je zelf doen om je tuin in de toekomst meer bestendig te maken tegen droogte? Kies bij toekomstige aanplantingen resoluut voor boomsoorten die toleranter zijn voor droogte: een ruwe berk, een grove den. Zoals je weet, dragen bomen in belangrijke mate bij aan het voorkomen van langdurige droogteperiodes doordat ze veel water verdampen en op die manier water in de atmosfeer brengen.

Wat zeker niet doen in je tuin bij droogte?

Je gazon sproeien met drinkwater is absoluut uit den boze. Evenals je gazon maaien: het gras groeit bij droogte toch nauwelijks en het iets langer laten, beschermt de grasplantjes en de bodem beter tegen uitdroging. Bomen die al lange tijd gevestigd zijn en geen wortelschade hebben, moeten niet preventief water krijgen.

Tover een deel van je gazon om tot extensief gemaaid hooiland.

Wat zijn ideeën voor de toekomst?

 • Tover een deel van je gazon om tot extensief gemaaid hooiland. Voordelen zijn: minder werk, beter bestand tegen droogte doordat de bodem beter afgedekt blijft, enorme stijging van de biodiversiteit in je tuin.
 • Regenwater opvangen en dit gebruiken voor huishoudelijke toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (toilet, wasmachine) en om de planten in je tuin water te geven.
 • Mulch je borders om de rechtstreekse verdamping vanop de bodem tegen te gaan waardoor de bodem minder snel uitdroogt. Bodembedekking of mulching wordt meer en meer aangeprezen als hét middel om natuurlijker en beter te tuinieren. Een bedekte grond is bijna altijd beter dan een blote grond.
 • Laat tot slot je boomspiegels niet onbedekt. Mulchen is beter dan blote grond, maar veruit dé beste oplossing is om de vegetatie in de boomspiegel te laten ontwikkelen tot een zoomvegetatie of extensief grasland. Ook het afvallend blad laat je beter liggen onder de bomen zodat dit kan gerecycleerd worden in de nutriëntenkringloop.

 

Tuinen van de toekomst

Inrichting van je tuin

Natuurlijke processen vormen de motor en inspiratiebron voor je tuin.

 • Vervang verhardingen in je tuin zoveel mogelijk door waterdoorlaatbare materialen. Een wandelpad in je tuin kan best een stukje gemaaid gras zijn of een laag hakselhout.
 • Breng structuur in je tuin door verschillende vegetatietypes te laten groeien: van grote bomen, tot kleinere bomen en struiken, van ruigtekruiden tot grasland.
 • Creëer nestplaatsen voor dieren: takkenwallen en houtwallen zijn gemakkelijk te maken en je tuin zal tot leven komen
 • Water in je tuin zorgt voor leven: in grote tuinen kunnen dit vijvers of wadi’s zijn, in kleinere tuinen kan een poeltje of een kuip al wonderen doen.
 • Zet je tuin niet af met draadafsluitingen maar zorg dat egels, reeën, e.a. van de ene tuin naar de andere kunnen gaan.

Beheer van je tuin

Beheer je tuin zoveel mogelijk extensief, dat wil zeggen, minder onderhoud en minder kosten.

Wees lekker lui in je tuin.

 • Laat het afgevallen blad en dood hout zoveel mogelijk liggen. Afgevallen bladeren en dood hout zijn geen afval maar voedsel voor je bomen of planten en bovendien ook schuilplaatsen voor egels enzo.
 • Bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. Als het groen in je tuin in evenwicht is, zul je merken dat bestrijdingsmiddelen helemaal niet nodig zijn.
 • Laat je gazon of een deel ervan uitgroeien tot een grasland en maai deze slechts tweemaal per jaar (mei en oktober). Beperk je gazonzone tot een kleinere ruimte rond de woning en maai enkel je wandelpaden in je grasland regelmatig. Na een tijd zullen er vanzelf ook bloemen in je grasland verschijnen. Grasland is niet alleen veel aantrekkelijker qua zicht, maar verhoogt ook nog eens de biodiversiteit in je tuin.
 • Laat je bomen zoveel mogelijk vrij uitgroeien; blijkt het toch nodig om te snoeien, schakel dan een gecertificeerde boomverzorger in. Bomen snoeien is vakmanschap en vereist de nodige kennis en expertise om je boom gezond te houden en om toekomstige problemen met je boom te vermijden. Foutief snoeien kan leiden tot het creëren van gevaarlijke bomen, bomen die duur zijn in onderhoud of zelfs bomen die afsterven.

Wil je meer weten? Treexpert is het studie-en adviesbureau voor jouw tuin. Wil je een ecologische inrichting met meer biodiversiteit binnen je groene zone (tuin, bedrijfsterrein, projectontwikkeling, …)? Dan maakt Treexpert een groenbeheerplan op waarbij wij al je groen inventariseren en een beheer met opvolging opmaken.