Zonder bomen, geen toekomst

Zonder bomen, geen toekomst

De laatste maanden stellen we ons meer dan ooit vragen over ons klimaat. De jeugd voelt dat er iets moet veranderen en komt op straat. De wil om onze levensstijl te veranderen ten voordele van onze planeet is er. Enkel met de juiste info kunnen we ons met z’n allen samen beter inzetten.

Lezing 3 mei 2019

Op vrijdag 3 mei organiseert Greenplease, in samenwerking met GROS (raad voor ontwikkelingssamenwerking) een avond rond het klimaat. Gratis inkom.

Locatie : Werf 44 – Grote zaal – Deuren open vanaf 19u. Van 22u tot 24u gezellig napraten in en rond de werf en pop-up concert

Werner Sels van Ondernemers zonder grenzen( OZG) komt spreken over de herbebossingsprojecten in Burkina Faso. Het project staat voor de realisatie van de “grote groene muur” in de Sahel regio . Het is enorm waardevol op economisch en sociaal vlak voor de plaatselijke bewoners en uiteindelijk ook voor onze planeet.

Greenplease

Greenplease vzw wenst een lokale denk- en drukkingsgroep te zijn, bestaande uit bezorgde burgers, die op onafhankelijke wijze wil meedenken en -wegen op de overheid inzake het leefmilieu in de Antwerse Voorkempen, en meer bepaald mbt het groen- en boom/bosbehoud in de regio Schilde – ‘s Gravenwezel.

Greenplease wenst een richtinggevende en coördinerende rol te spelen in het behoud en de uitbreiding van ‘het groen’ in onze regio om aldus de kwaliteit van het plaatselijke leefmilieu te vrijwaren en te verbeteren.

Het proces van ontbossing en verdere betonnering van open ruimte gaat gestaag voort, ondanks de inspanningen van vele spelers in het veld die zich met de problematiek ‘bezighouden’. Omdat het behoud van ons leefmilieu elke burger aangaat, mede in het belang van de komende generaties en ongeacht politieke mening sociale stand of religie, is het dus belangrijk dat alle inspanningen terzake worden geïntensifieerd en zoveel mogelijk gebundeld om uiteindelijk nog efficiënter te kunnen zijn.

David Bergen over ‘een ander beheer van groen’

Als zaakvoerder van Treexpert en Bergenboomverzorging benadert David zoveel mogelijk het natuurlijk ecosysteem en de natuurlijke belevingswaarde van de tuin, steeds in evenwicht gebracht met de noden van de mens. Deze noden zoals woning, opritten, terrassen, zwembad, gazon, hagen en gecultiveerde elementen behoren tot het intensieve tuingedeelte. In het extensieve tuingedeelte zorgen grasland, kruiden, struiken, bomen en daarbij horende vegetaties voor biodiversiteit. De contrasten tussen intensieve en extensieve zone werken versterkend en verhogen de belevingsintensiteit.

David is gepassioneerd door bomen en groen. Vanuit de hoge boomtoppen observeert hij, hoe de mens de groene ruimte rondom zich organiseert zonder respect voor het eco-systeem, uit onwetendheid of gemakzucht. David weet dat het anders kan en zal ons aan de hand van foto’s en praktijkvoorbeelden positief inspireren via concrete tips.

3 mei 2019